DuurzaamDoor 2: 2017-2020

duurzaamdoor2 logo 177 150pxDuurzaamDoor gaat duurzaam verder

Samen met andere overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en 'onderop' (maatschappelijke organisaties) werkt de Rijksoverheid aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. Dat staat in de kamerbrief van 7 juli 2017 en het beleidskader.

DuurzaamDoor kiest voor voor een vernieuwde aanpak. Partners van DuurzaamDoor werken samen aan een nieuwe economie. De uitgangspunten voor de periode 2017-2020 zijn:

  • ketens (circulair)
  • (lokaal) sociaal ondernemerschap
  • meervoudige waardencreatie
  • Regionale ontwikkeling

Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt verder op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Ook in deze periode blijven de thema’s circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water belangrijk. Maar er komt meer aandacht voor:

  • regionale duurzaamheidsnetwerken
  • integrale regionale ontwikkeling
  • integrale gebiedsontwikkeling
  • de omgevingswet

DuurzaamDoor in Limburg

In de periode 2013-2016 zijn in het kader van het kennisprogramma DuurzaamDoor in Limburg tal van duurzaamheidsprojecten uitgevoerd door samenwerkende partijen vanuit de 5 O’s (overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en burgerorganisaties). Deze projecten zijn door COS-Limburg gestimuleerd en begeleid. Veel van deze partijen opereren vanuit duurzaamheidsnetwerken en hebben samen een manifest “Duurzaam verder in Limburg” opgesteld. Daarin is aangegeven dat deze partijen vanuit een gezamenlijke visie verder willen werken aan de verduurzaming van Limburg. Om dit proces te ondersteunen en draaiende te houden, is procesmatige ondersteuning nodig.

Op landelijk niveau is door het ministerie van Economische Zaken het kennisprogramma DuurzaamDoor 2017-2020 (afgekort DD-2) ontwikkeld. De focus van DD-2 is gericht op 'leren' en innoveren. De brede benadering van duurzaamheid - zowel integraal als sectoraal - en de aandacht voor de multi stakeholder benadering maken DD ook een proeftuin voor nieuwe governance modellen, sociale innovatie, nieuwe business modellen en een uitgebreide werkplaats voor kennisuitwisseling en kennisbenutting. DD-2 reikt zodoende instrumenten aan om een bijdrage en versnellingsimpuls te geven aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.

bijeenkomst Participatietafel Regoinale Netwerken 1 november 2017DD-2 steekt in op 5 inhoudelijke thema's (energie, water, circulaire economie, biodiversiteit, voedsel) en 3 doorsnijdende thema's (onderwijs, omgevingswet, regionale netwerken). Hierbij wordt vanuit verschillende partijen en sectoren aan een zogenaamde ‘participatietafel’ samengewerkt aan innovatieve arrangementen, volgens de methode van 'coalitie – co-creatie – cofinanciering’.

Deelnemers komen er dus halen én brengen. Bij de invulling van de tafels zal er ook veel ruimte zijn voor lokale en regionale bottom-up initiatieven. Ook kunnen decentrale werkwijzen die zich reeds bewezen hebben of al in ontwikkeling zijn verder worden benut.
Voor het verkrijgen van cofinanciering van het Rijk, is dus aansluiting van projecten uit de regio’s bij participatietafels nodig. Dit vraagt enerzijds periodiek overleg in IPO-kader en met het landelijk programmabureau DuurzaamDoor, en anderzijds is begeleiding van de regionale partners (de 5 O’s) nodig.

De Provincie Limburg kiest er opnieuw voor om in de periode 2017-2020 binnen de hierboven genoemde thema’s te focussen op het doorsnijdende thema “regionale netwerken” en de inhoudelijke thema’s “energie” en “circulaire economie”, als voorzetting op het vorige programma DuurzaamDoor.

COS Limburg heeft in 2017 en 2018 diverse activiteiten uitgevoerd binnen het nieuwe programma DuurzaamDoor 2. In de onderstaande PDF’s treft u uitgebreide informatie hierover aan.

Lees hier de volledige rapportage Inventarisatie en ondersteuningsbehoefte duurzaamheidsnetwerkenLees hier de volledige rapportage Inventarisatie en ondersteuningsbehoefte duurzaamheidsnetwerken

Lees hier het beleidskader DuurzaamDoor 2017-2020Lees hier het beleidskader DuurzaamDoor 2017-2020

DuurzaamDoor 2 “in a nutshell”DuurzaamDoor 2 “in a nutshell”

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met COS Limburg, Ronald Kohnen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0475-315055. Of zie ook https://www.duurzaamdoor.nl

Horizon DD800px