Duurzaam door

duurzaamdoor 150pxOp vrijdag 26 juni 2015 heeft de startbijeenkomst van het programma DuurzaamDoor van de Provincie Limburg plaatsgevonden. Meer dan 70 gasten vanuit bedrijfsleven, onderwijs, burgerinitiatieven, natuur-/milieuorganisaties, gemeenten, energie-coöperaties en adviesbureaus waren aanwezig. De Provincie heeft gekozen om het programma DuurzaamDoor samen met een externe partner, te weten COS Limburg, uit te voeren. COS Limburg begeleidt derhalve de subsidieaanvragen voor projecten of activiteiten die partijen binnen het programma DuurzaamDoor samen ontwikkelen.

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat alle partijen in Limburg werken aan de verduurzaming van de samenleving. Hiervoor is het nodig dat er meer verbinding en synergie wordt gecreëerd tussen partijen die nu afzonderlijk werken aan een duurzame ontwikkeling. Naast technologische innovatie is ook sociale innovatie nodig. Kernbegrippen voor het bereiken van dit doel zijn verbinden, co-creatie, coalitie, cofinanciering, uitwisseling, ontwikkelen en opschalen. Gedeputeerde Staten willen daarom initiatieven ondersteunen die een aantoonbare bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en duurzame economie. Hiertoe neemt de Provincie in 2015 en 2016 deel aan het landelijke kennisprogramma DuurzaamDoor. Belangrijk uitvloeisel hiervan is dat per juni 2015 de Nadere subsidieregels DuurzaamDoor 2015-2016 van kracht zijn geworden. Het doel hiervan is cofinanciering te leveren voor initiatieven van sociale innovatie op het gebied van circulaire economie en/of duurzame energie (besparing of opwekking). In deze regeling wordt ook de nadruk op samenwerking tussen verschillende partijen gelegd.

Het tweede doel is dat er nieuwe verbindingen ontstaan. Tenminste drie van de zes onderstaande partijen moeten bij een subsidieproject betrokken zijn: ondernemers(organisaties), burger(organisaties), onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en/of overheden.

Het aanvraagformulier en het begrotingsformat zijn te vinden op de website van de Provincie Limburg in de rechterkolom.

Tijdens de Kick-off bijeenkomst is tevens het startsein gegeven voor het Duurzaamheidsknooppunt Limburg. Het Knooppunt zal zeker niet proberen om bestaande structuren te vervangen. Integendeel; Het Knooppunt staat voor het bij elkaar brengen van partijen en netwerken om te komen tot synergie, nieuwe ideeën, activiteiten en projecten. De verdere ontwikkeling en organisatie van dit Duurzaamheidsknooppunt Limburg zal eveneens door COS Limburg ter hand worden genomen. COS Limburg kan als partner in de markt vanuit een andere positie verbinden en co-creatie stimuleren. Hoe het Knooppunt er uit zal gaan zien wordt door het COS samen met de spelers in het veld, verder opgepakt.

Voor meer informatie over de regeling en het knooppunt kunt u terecht bij

Ronald Kohnen, COS Limburg,

T          0475 - 315055

E          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.