Arbeidsmarkt van de Toekomst

AvdT logo 250px Uit onderzoeken blijkt dat in Limburg in relatie tot Nederland, relatief meer mensen zijn die lager opgeleid zijn en minder actief betrokken bij de omgeving en op de arbeidsmarkt. Om te zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen en het beste uit zichzelf kan halen, kent de Sociale Agenda van de provincie meerdere programmaonderdelen om de kentering op het gebied van (arbeidsmarkt)participatie in te zetten, waaronder het ‘Limburg Werkt Akkoord’. Een uitvloeisel hiervan is het Aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg!’, een strategie voor een beter functionerende arbeidsmarkt en tevens een concreet plan, waar werkgevers en werknemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden samen de verantwoordelijkheid voor nemen. Elk vanuit hun eigen rol en expertise, maar vanuit gezamenlijke belangen en waarden. "De economie van Limburg bloeit en zorgt voor steeds meer werkgelegenheid die de komende twee jaar met maar liefst 20.000 banen zal groeien," schrijft het provinciebestuur. "Desondanks is het onbenut arbeidspotentieel nog fors met ruim 94.000 Limburgers. Het oplossen van deze mismatch tussen vraag en aanbod op de korte termijn is een belangrijk aandachtspunt in het aanvalsplan."

In het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 geeft de provincie Limburg aan hoe zij, samen met de Maatschappelijke Organisaties (MO’s), sociale en arbeidsmarktvraagstukken gaat oppakken. Hierin daagt de Provincie deze organisaties uit om een actieve bijdrage te leveren aan de genoemde kentering en met innovatieve projecten voor (o.a.) arbeidsmarktparticipatie te komen, zodat de achterstand t.o.v. andere Nederlandse provincies in 2025 is ingehaald. Of zoals Kartrekker Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn, het formuleert: “Nú is het moment om te investeren in duurzaam werkgever-, werknemer- en ondernemerschap. Een gezonde arbeidsmarkt is cruciaal voor maatschappelijke uitdagingen in onze provincie. Denk aan klimaat en energie, woning- en cultuuraanbod, digitalisering, positieve gezondheid en sociaaleconomische vraagstukken."

De door de provincie erkende Maatschappelijke Organisaties COS Limburg en FAM! gaan de uitdaging graag aan en hebben aangegeven dat zij in de komende beleidsperiode met het project ”Arbeidsmarkt van de Toekomst” een bijdrage zullen leveren aan het “Limburg Werkt Akkoord”
Vanuit die insteek gaan COS Limburg en FAM! samen met Baandomein en Schakel BV in een strategisch partnerschap een belangrijke impuls geven aan: ‘Het verhogen van de arbeidsdeelname van kwetsbare groepen met een afstand tot de (Limburgse) arbeidsmarkt’. In een eerste samenwerkingstraject wordt hierbij in het bijzonder ingezet op het “onbenut arbeidspotentieel”, de niet uitkeringsgerechtigden (de zgn. nuggers). Deze stille reserve bestaat (grotendeels) uit “herintredende vrouwen, alleenstaande moeders, statushouders, oudere werkzoekenden”.
De alliantie kent een op ieders lijf geschreven rolverdeling: COS en FAM! ontsluiten (het netwerk naar) de doelgroepen; Baandomein en Schakel BV zorgen voor de introductie bij de zakelijke netwerken van lokale bedrijven en ondernemers. De inhoud van het programma wordt vanuit gezamenlijke expertise ontwikkeld en uitgevoerd

Accent op Nuggers; Niet-uitkeringsgerechtigden.

Door aan de voorkant één loket te organiseren om aan de achterkant maatschappelijke, institutionele en individuele factoren aan te pakken kan de arbeidsdeelname van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt worden verhoogd.

De partners hebben bewust gekozen voor een samenwerkingsverband van verschillende en tevens elkaar versterkende maatschappelijke - en arbeidsmarktorganisaties op deze thematiek. Elk van de 4 organisaties heeft een eigen netwerk van instellingen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ‘invulling’ van deze “één loketfunctie” aan de voorkant, waar een veelkleurig palet van stakeholders en doelgroepen elkaar ontmoeten en “schakelen”. Ons gezamenlijke netwerk is dekkend voor het gehele palet: Schakel BV staat voor het bedrijfsleven en de werkgeverskant, Baandomein heeft het netwerk van werknemers en werkgevers, FAM! en COS Limburg kennen in hun netwerken de specifieke doelgroepen. De kracht van een loket aan de voorkant zit niet in het maken van een vooraf keuze voor de beste manier van werken (aanbodgestuurd), maar in het aanbieden en combineren van verschillende bestaande mogelijkheden zodat er meer maatwerk geleverd kan worden (vraaggestuurd).

De kracht en functionaliteit van dit samenwerkingsverband, de synergie en de één-loket functie wordt aangetoond in een pilot die in de loop van 2018 wordt uitgevoerd.

PILOT Nuggers

leaflet bijeenkomst nuggers 26062018 In de regio Heuvelland speelt het vraagstuk van “nuggers” prominent. Nuggers zijn “niet uitkeringsgerechtigden”. Dit zijn personen zonder uitkering, die niet studeren en niet werken maar dat wel graag zouden willen, meer dan 12 uur per week. Nuggers behoren daarmee tot het zogenaamde ‘onbenutte arbeidspotentieel’.

In samenwerking met de zgn. LIJN50 gemeenten, Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten is door bovenstaand samenwerkingsverband in juni 2018 een eerste expertmeeting georganiseerd in het bijzonder gericht op de “stille reserves” van de arbeidsmarkt, de zgn. “Nuggers”. Daarin zijn afspraken gemaakt met aanbieders van vacatures binnen onderwijs- en zorginstellingen en organisaties met toegang tot (vindplaatsen van) Nuggers.

In vervolg op de bijeenkomst wordt een traject aangeboden waarin de deelnemer empowermenttrainingen volgt en een persoonlijke mentor krijgt toegewezen. In een programma van workshopsessies worden zij geïnformeerd over mogelijkheden voor emplooi als zorg-trainee, verkeersregelaar en onderwijsassistent. Deze werksessies worden georganiseerd in de tweede helft van 2018.

Contact

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, neem contact op met COS Limburg, Ronald Kohnen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0475-315055

baandomein logo 250x76logofam logo200x103schakel logo 150x200