ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling

COS Limburg is sinds 1 januari 2018 aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Hieronder de informatie die op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 gepubliceerd dient te worden. Zijn er naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact op.

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam

Officiële naam: Stichting COS Limburg, partner in duurzaamheid en leefbaarheid

Publiek bekende naam:  COS Limburg.

KvK-nummer:  4106 6838

RSIN-Nummer: 005946165

Contactgegevens van de instelling

Bezoekadres:  Minderbroedersingel 15C, 6041 KG Roermond

Postadres: Minderbroedersingel 15C, 6041 KG Roermond

Telefoonnummer: 0475-315055

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.coslimburg.nl

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel:

  1. Binnen de provincie Limburg mogelijkheden te bieden aan burgers, vrijwilligersinitiatieven en –organisaties, het maatschappelijk middenveld, overheden en bedrijven om te werken aan een rechtvaardige en duurzame wereld en het bevorderen van actief, mondiaal burgerschap en hen te betrekken bij vraagstukken rond duurzaamheid, leefbaarheid en participatie en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen hun ondernemen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk. Incidenteel behaalde exploitatieoverschot(ten) worden aangewend ten bate van het algemeen nut;
  3. De stichting heeft als werkgebied de provincie Limburg, maar kan ook elders activiteiten ontplooien.

pdfKlik hier voor de volledige "Statuten COS Limburg"

Hoofdlijnen van het beleid

COS Limburg werkt aan een rechtvaardige en duurzame wereld door het bevorderen van actief, mondiaal burgerschap; Het COS betrekt burgers, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in Limburg bij vraagstukken rond duurzaamheid en sociaal maatschappelijk ondernemen, leefbaarheid en participatie, diversiteit en inclusie.

Voor een leefbare samenleving

COS verbindt Limburgers met elkaar in een toegankelijke Limburgse samenleving voor alle burgers. We zetten ons in voor diversiteit, toerusting van burgers om hun zelfredzaamheid te bewerkstelligen en toerusting van organisaties om het maximale te halen uit de kansen die een divers samengestelde en internationaal georiënteerde samenleving biedt.

Voor een duurzame samenleving

De transitie naar een duurzame samenleving is van levensbelang voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling is een voortdurend proces dat voor COS Limburg onlosmakelijk is verbonden met het vorm geven aan onze economie, onze samenleving en onze toekomst. COS verbindt mensen en organisaties die samen denken over en werken aan duurzame veranderingen. 

pdfKlik hier voor het volledige "meerjarenplan 2017-2020"