Logo we doen het samen festivalHeeft u een mooi idee waardoor andere mensen in uw buurt of wijk mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit? En kunnen deze mensen daardoor anderen ontmoeten, inspireren en zich verder ontwikkelen? Misschien gaat het VSB Fonds u helpen dat plan binnenkort uit te voeren! Tijdens het We doen het samen! Festival op zaterdag 30 maart a.s. kennen zij donaties van maximaal € 10.000,- toe.

Waar uw plan aan moet voldoen en andere voorwaarden zijn te vinden op de website van het VSB Fonds.

Meer info over het Festival en Tickets: www.wedoenhetsamen.nu

 

COS Actueel