COS Limburg ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten en van onze website www.coslimburg.nl.
U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. COS Limburg zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruik van verzamelde gegevens

COS Limburg verwerkt persoonsgegeven van betrokkenen uitsluitend in het kader van haar doelstelling: “het werken aan een duurzame verbinding van mensen en organisaties, met elkaar en met de samenleving door het bevorderen van actief, mondiaal burgerschap en sociale cohesie”.

COS Limburg legt daartoe persoonsgegevens vast:
- om U te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- voor het ontvangen door geïnteresseerden van mailings en berichten;
- voor het aanmelden en bijwonen van bijeenkomsten (mede) georganiseerd door COS Limburg.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover die verwerking verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. COS Limburg verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk om die vastgestelde doelen te bereiken. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van COS Limburg of die van een derde partij. COS Limburg zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

COS Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer:
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of formulieren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

COS Limburg verwerkt en archiveert de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van (eventuele) facturen, vergoedingen en salarissen.
• Bankrekeningnummer;
• Burgerservicenummer (BSN).

Geautomatiseerde besluitvorming:

COS Limburg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van COS Limburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

COS Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor al uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

COS Limburg verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. COS Limburg heeft geen overeenkomsten met derde partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht.
COS Limburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door COS Limburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde rechtspersoon, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. COS Limburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

COS Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. COS Limburg zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. COS Limburg verleent slechts toegang tot de administratie en systemen van deze persoonsgegevens aan de verwerker en de derde, die onder rechtstreeks gezag van COS Limburg vallen.
COS Limburg zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Dit privacy statement treedt in werking op 25 mei 2018 en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Vragen en feedback

COS Limburg controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Contactgegevens:

COS Limburg
Minderbroederssingel 15C
6041 KG Roermond
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoonnummer: 0475-315 055

Bovenstaand Privacy Statement gaat in per 25 mei 2018.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

upgradeslogo150pxNet als voorgaande jaren organiseerde diverse groepen jongeren weer Upgrade activiteiten tijdens Bevrijdingsfestival Limburg. Zo vonden er onder andere Upgrades plaats die werden uitgevoerd door leerlingen van Nt2 Mundium College Roermond, studenten van IFMSA Maastricht en door jongeren van welzijnsorganisatie Wel.kom.

Lees meer...

BF Limburg 2018 ev logoCafé le Liberté heeft ieder jaar een ander uiterlijk, maar hetzelfde doel. Bezoekers gaan met elkaar in discussie over de betekenis van democratie, vrede en vrijheid. Een grote wagen in Mondriaan-stijl met een gezellig terras vol rode, gele, blauwe en zwarte tafels en stoelen is dit keer het decor. Leerlingen van NT2 Mundium Colllege zijn de stamgasten. Bezoekers kunnen met hen ‘speeddaten’. De leerlingen komen onder andere uit Eritrea, Syrië en Afghanistan en weten als geen ander dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.

Lees meer...

BF Limburg 2018 ev logoCOS Limburg organiseerde op 5 mei zoals ieder jaar ‘het Plein van de Vrijheid’ op het Munsterplein in Roermond. Hier kunnen bezoekers speeddaten met een veteraan, meedoen aan spellen en knutselactiviteiten, in debat gaan over maatschappelijke onderwerpen zoals met de Peacetest en de nieuwstest van World’s best News en praten over vrijheid bij de tent van Geef vrijheid door en in Café la Liberté. Stichting Wel.kom en Kunstbende Limburg zorgen voor de muzikale invulling om het toch al sfeervolle plein nóg gezelliger te maken.

Lees meer...

BF Limburg 2018 ev logoHet Munsterplein was op 5 mei tijdens Bevrijdingsfestival Limburg omgetoverd tot het Plein van de Vrijheid. Er was een divers programma aanbod met muziek, debat&dialoog, informatie, verkoop en workshops. Aanwezig waren onder andere Kunstbende Limburg, Wel.kom Roermond met het Freedump Roermond podium,
Lees meer...

BF Limburg 2018 ev logoTijdens Bevrijdingsfestival Limburg wordt op het Plein van de Vrijheid een ‘Geef vrijheid door’ area ingericht. Het centrale uitgangspunt in deze area is: Welke vrijheid wil jij doorgegeven aan anderen? In de ‘Geef vrijheid door’ area bevinden zich een aantal hosts die met festivalbezoekers in gesprek gaan over vrijheid, democratie en grondrechten.

Lees meer...

BF Limburg 2018 ev logoHet Bevrijdingsfestival is meer dan muziek alleen. Er vinden ook inhoudelijke activiteiten plaats rondom het thema ‘Geef vrijheid door’. Met dit thema als uitgangspunt worden op het Plein van de Vrijheid en de Mondiale Markt verschillende Debat & Dialoog activiteiten georganiseerd.
Lees meer...

COS Actueel